• 0393228904
News Photo

Share Source Game Bài Bao99

Share Source Game Bài Bao99

 

Share source code mã nguồn game bài tài xỉu Bảo 99. Bản này được chỉnh sửa từ bản Vinplay. Tất cả game có server chạy ngôn ngữ lập trình Java hiện nay điều chạy server Vinplay.

Thông tin mã nguồn game bài Bảo 99:

– Client Cocos creator 2.2.2, Type script

– Server Java (Vinplay)

– Database: MySql, Mongodb

– HĐH: Linux

Một số điểm lưu ý:

– Server và client điều tồn tại nhiều lỗi vặt.

– Nhiều lỗi bug tiền (hack tiền).

(tất cả các source share trên mạng các bạn cần kiểm tra virus, mã độc trước khi chạy)

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1hiiHCHuGfAKB9lkWbE5pVoYydRxHabH4/view?usp=sharing

CHIA SẺ LÊN MẠNG XÃ'S HỘI

BÌNH LUẬN

bạn muốn kinh doanh game bài